АРС МУЗИКА
ЧАСТНА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

Уроци

...ОТКРИЙТЕ МУЗИКАТА!

    
УРОЦИ ПО ПИАНО - БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УРОЦИ ПО ЦИГУЛКА -  БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ ЕЗИК

деца, ученици и възрастни

Обучението по пиано включва:

 • техника: позиция на ръцете, подвижност на пръстите и др.;
 • литература: от Бах до съвременността, български автори, а също и жанрови пиеси, в зависимост от интереса и техническите възможности на ученика; 
 • четене на prima vista;
 • теория - основни познания по елементарна теория на музиката;
 • интерпретация и стилове;
 • удоволствие от допира с музикалното изкуство.

Солфеж и елементарна теория на музиката:

 • индивидуални занимания или малки групи с еднакво ниво и цели на обучение.

Солфеж, хармония, теория

 • индивидуално обучение - подготовка за СМУ, ДМА, музикална педагогика в СУ"Кл.Охридски", а също и за кандидатстване в Германия, Швейцария, Англия. 

Защо уроци по музика?

 Ако музикалните занимания започнат от ранна детска възраст, те ще допринесат за:

 • децата, които изучават музикален инструмент се справят по-добре в училище;
 • изграждане на чувство за себеуважение;
 • развитие на инициативността;
 • развитие на творческите способности, себеизразяването и комуникативността;
 • развитие на чувство за отговорност;
 • създаване на основа за други артистични занимания;
 • развитие на вниманието и концентрацията;
 • развитие на зрителната и слухова памет;
 • насърчаване на доброто разпределение на времето и развиват организационни умения;
 • по-голяма увереност при среща с нови ситуации и предизвикателства в живота;
 • подпомагане на спокойствието и увереността.

 Ако сте възрастен, музикалните занимания ще допринесат за Вашата:

 • по-богата обща музикална култура;
 • свобода да се свири или пее добре, без това да носи напрежение;
 • усилване и развитие на удоволствието от музицирането;
 • подготовка за други артистични занимания;
 • изграждане на интерес към музиката за цял живот;
 • изграждане на умения, които могат да се използват при други музикални занимания като: свирене в ансамбъл, пеене в хор, у дома и др.;
 • създаване на увереност и умение за изява пред други хора.

Правила на школата

 Всички нови ученици трябва да си запишат час за прослушване и оценка ( преподавателят трябва да знае нивото на всеки ученик, в името на по-добрата бъдеща работа с него).
 Новите ученици имат право да си запишат в школата п р о б н и  ч а с о в е  в рамките на 1 месец и след това да решат дали ще продължат или не. В този случай заплащането се извършва след всеки час. Когато приключи този период, ученикът трябва в рамките на 3 дена да обяви своето решение. Ако той продължава заниманията, трябва да си запише постоянен час. Ако реши да прекрати, то з а д ъ л ж и т е л н о   трябва да обяви това решение.

Постоянна програма

 1. Учениците трябва да уточнят още в началото постоянни часове за работа през седмицата. Желателно е тези часове да не се променят. Това е в интерес на работата на ученика. Ако настъпят трайни промени в програмата му, то и часовете по музика ще се променят.
 Заб. Ученикът винаги може да уговори друг, удобен за него график. Всеки може да премине към постоянна смяна на часовете и учителят ще улесни този процес, в рамките на неговите възможности.
 NB!  За децата г о р е щ о  се препоръчва постоянният график!

 2. Не се провеждат занимания на всички национални празници. Часовете от тези дни се вземат в друг удобен час. Такъв се търси и когато часът трябва да се отложи по причина на преподавателя или еднократна промяна в програмата на ученика.

 3. Ако ученикът закъснее повече от 15 мин. и не позвъни, за да обяви това закъснение, то часът се губи и преподавателят има право да напусне школата.

 4. Ако ученикът не е посещавал школата в рамките на две седмици, без да уведоми преподавателя, неговият график може да се запълни от друг ученик.

 5. Заплащането се извършва до първо число на всеки месец ( в брой или банкова сметка). Моля, планирайте добре! Уреждайте този въпрос преди изтичането на последния час в платения месец. В заплащането не влизат празниците. Например: Ако ученикът има 1 час седмично в понеделник, а съответният месец има 5  понеделника ( и няма почивни дни), таксата ще бъде за 5 урока.

Етикет на общуване

 • Учениците трябва да пристигат навреме на урок и с подготвени уроци;
 • Ученик, пристигнал по-рано трябва да изчака;
 • Родителите и близките на ученика се умоляват да не присъстват на учебния час, защото това разсейва ученика.

Учебни материали

 1. Закупуването на учебните материали е задължение на ученика.

 2. За учениците по пиано - всеки ученик трябва да има достъп до инструмент всеки ден.

Свържете се по Skype

Изберете дали желаете разговор или чат от падащото меню.

Плати чрез Epay.bg

Урок Сума
Избран урок (виж цени в Уроци)  BGN: 50.00
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

За контакт:

Адрес:
гр.София, ул.”Г. С. Раковски” №113, ет.3, ап. 10


Телефон:
0887 381 461


E-Mail:
ars_musica@abv.bg

 

piano.png

Пишете ни:

Име: 
E-mail: 
Телефон: 
Съобщение: 
    

Copyright © 2016. All Rights Reserved

Free counters
Designed by kupisait.eu.